Venäjän Federaation Suurlähetystö Suomessa

 

Pääsivu

English

 

 Venäjän rajavyöhyke: säännöt ja kartat

 

Menettelysääntö ulkomaan kansalaisten tulosta Venäjän Federaation rajavyöhykkeelle

Usein esitettyjä kysymyksiä

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n määräykset

Luoteis-Venäjän alueiden kartat

KARTTOJA PÄIVITETÄÄN PARHAILLAAN

 

Arkangelin alue

Murmanskin alue

Karjalan tasavalta

Leningradin alue

Pihkovan alue

Menettelysääntö

ulkomaan kansalaisten tulosta Venäjän Federaation rajavyöhykkeelle

  

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 28. syyskuuta 2006 antaman määräyksen nro 452 mukaisesti ulkomaan kansalaiset voivat tulla rajavyöhykkeelle enintään 6 kuukauden ajaksi. Jos se on välttämätöntä, Venäjän FSB:n rajahallinnon virkamies voi jatkaa rajavyöhykkeellä oleskelun aikaa enintään 6 kuukaudella (rajavalvontasääntöjen kohta 1.9.3).

Rajavyöhykkeelle tullessaan ulkomaan kansalaisella on oltava voimassaoleva passi sekä viisumi ja maahantulokortti, joihin on merkitty rajavyöhykkeellä sijaitsevat asutuskeskukset. Kansalaisten, jotka tulevat rajavyöhykkeelle enintään 3 vuorokauden ajaksi, on ilmoitettava paikallishallinnon elimille oleskelupaikoistaan, kulkureiteistään rajavyöhykkeellä sekä rajavyöhykkeeltä poistumisesta.

Tulo rajavyöhykkeelle yksityisellä kutsulla tai ryhmäviisumilla edellyttää, että kutsuja viimeistään kuukautta ennen suunniteltua maahantuloa lähettää Venäjän FSB:n rajahallintoon kulkulupa- tai ryhmäkulkulupahakemuksen liittäen hakemukseen kolmena kappaleena luettelon maahan tulevista henkilöistä ja hankkii ulkomaan kansalaisten luetteloille Venäjän FSB:n tai alueellisen turvallisuuselimen hyväksynnän. Kutsujan on vastaanotettava luvat, jotka oikeuttavat tuloon rajavyöhykkeelle, ja toimitettava ne kutsuttaville henkilöille.

Ulkomaan kansalaisilla, jotka tulevat rajavyöhykkeelle alaikäisten passittomien ulkomaan kansalaisten kanssa tai tuomioistuimen oikeustoimikelvottomiksi tunnustamien täysi-ikäisten ulkomaan kansalaisten kanssa tai sellaisten täysi-ikäisten ulkomaan kansalaisten kanssa, jotka eivät terveydentilansa takia pysty itsenäisesti toteuttamaan ja puolustamaan oikeuksiaan eivätkä täyttämään velvollisuuksiaan, on oltava asiakirjat, jotka vahvistavat ulkomaan kansalaisten mainittujen ryhmien laillisen edustajan valtuudet, tai valtakirjat, jotka on annettu sen maan lainsäädännön mukaisesti, jonka kansalainen kyseinen ulkomaan kansalainen on (niistä on tarvittaessa liitettävä mukaan notaarin vahvistama venäjännös).

Henkilöiden ja ajoneuvojen tilapäinen oleskelu ja liikkuminen on rajoitettu ilmoitettuun kuntapiiriin (kaupunkipiiriin), jonka alue on määrätty rajavyöhykkeeksi.

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB tai alueelliset turvallisuuselimet voivat evätä ulkomaan kansalaisilta pääsyn Venäjän Federaation rajavyöhykkeelle syitä ilmoittamatta.

Ulkomaan kansalaisilla, jotka kulkevat rajavyöhykkeen läpi poistuessaan Venäjän Federaatiosta tai tullessaan Venäjän Federaatioon, on oltava asiakirjat, joita tarvitaan Venäjän Federaatiosta poistumiseen tai Venäjän Federaatioon saapumiseen tai kulkemiseen Venäjän Federaation alueen kautta matkan määränpäänä olevaan valtioon.

Kuljettaessa rajavyöhykkeen läpi käytetään lyhintä liikenneväyläreittiä rajavyöhykkeelle tulon paikasta rajavyöhykkeeltä poistumisen paikkaan ja raja-asemilta valtionrajalle tai valtionrajalta raja-asemille.

Rajavyöhykkeen läpi kuljettaessa on kiellettyä pysähtyä, lukuun ottamatta pakollisia pysähdyksiä, ottaa ihmisiä kyytiin (päästää ihmisiä kyydistä), purkaa ajoneuvosta tavaroita, rahtia tai eläimiä tai ottaa niitä ajoneuvoon.

Rajavalvontasäännöt on julkaistu 22. marraskuuta 2006 ja ne ovat nähtävissä Venäjän FSB:n rajavartiolaitoksen virallisilla verkkosivuilla (fps.fsb.ru).

 

 

Venäjän rajavyöhyke: usein esitettyjä kysymyksiä

(Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n Rajavartiopalvelun tietojen perusteella)

 

1. Milloin tulevat voimaan rajavalvontasäännöt, jotka Venäjän FSB vahvisti 28. syyskuuta 2006 antamallaan määräyksellä nro 452?

Venäjän Federaation lainsäädännön mukaisesti rajavalvontasäännöt tulivat voimaan, kun ne julkaistiin Rossijskaja Gazeta -lehdessä 22. marraskuuta 2006.

            2. Miten rajavalvontasääntöjen voimaantulo voi vaikuttaa siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä ns. nostalgiamatkailuun eli matkoihin heidän entisille asuinalueilleen sekä sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka vaativat päivittäisiä matkoja nykyään rajavyöhykkeellä sijaitseviin asutuskeskuksiin?

Rajavalvontasääntöjen mukaan kyseiset henkilöt tulevat rajavyöhykkeelle ulkomaan kansalaisille määrätyillä yleisillä perusteilla henkilöllisyyden todistavilla asiakirjoilla sekä henkilökohtaisilla tai ryhmäkulkuluvilla.

Tämä menettely ei vaikuta mitenkään sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka vaativat päivittäisiä matkoja rajavyöhykkeellä sijaitseviin asutuskeskuksiin, koska rajavalvonnan yksinomainen tarkoitus on luoda tarvittavat edellytykset valtionrajan vartioinnille.

Huomautettakoon, että Leningradin alueen Svetogorskin kaupunki kuului aikaisemminkin Leningradin alueen kuvernöörin päätöksellä voimaan tulleeseen rajavyöhykkeeseen, ja sen alueella sovellettiin rajavalvontasääntöjä, jotka eivät eronneet nyt annetuista.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että asiakirjojen tarkastamista rajavalvonnan alaisilla alueilla ei ole keksinyt Venäjän FSB, vaan se on rajavalvontavirastojen vuosia noudattama käytäntö, joka on käytössä koko maailmassa ja on välttämätön edellytys sille, että kansalaiset noudattavat sääntöjä, joiden mukaan valtionrajan läheisyydessä on toimittava.

Rajavyöhykkeelle pääsyn helpottamiseksi tapauksissa, jotka vaativat päivittäistä käyntiä vyöhykkeellä sijaitsevissa asutuskeskuksissa, rajavalvontaelin voi rajavalvontasääntöjen mukaan antaa enintään 6 kuukautta voimassa olevan kulkuluvan rajavyöhykkeelle, minkä jälkeen lupaa voidaan tarvittaessa jatkaa vielä 6 kuukaudella.

3. Mitä ulkomaan kansalaisen pitää tehdä saadakseen matkustaa rajavyöhykkeelle?

Saadakseen matkustaa rajavyöhykkeelle ulkomaan kansalaiset tarvitsevat henkilöllisyyden todistavan asiakirjan sekä henkilökohtaisen tai ryhmäkulkuluvan, joita antavat Venäjän FSB:n rajahallinnot ja rajavalvontaelinten yksiköt, joille on esitettävä henkilöllisyyden todistava asiakirja.

Henkilöllisyyden todistavilla asiakirjoilla rajavyöhykkeelle pääsevät ulkomaan kansalaiset, jotka oleskelevat väliaikaisesti tai asuvat väliaikaisesti tai pysyvästi Venäjän Federaatiossa ja ovat kirjoilla rajavyöhykkeeseen kuuluvassa kunta- tai kaupunkipiirissä.

Kulkuluvan ulkomaan kansalaiselle, joka tulee vierailulle Venäjän Federaation rajavyöhykkeelle, voi hankkia Venäjän Federaation kansalainen tai ulkomaan kansalainen, joka asuu tilapäisesti tai pysyvästi Venäjän Federaatiossa ja on kirjoilla rajavyöhykkeeseen kuuluvassa kunta- tai kaupunkipiirissä, tai ulkomaan kansalaisen kutsunut oikeushenkilö.

Ulkomaan kansalaiselle (järjestettyyn turistiryhmämatkaan osallistuville kansalaisille) kulkuluvan hankkii matkailutoimintaa harjoittava organisaatio. Se myös vastaanottaa kulkuluvan ja päättää itse, miten se luovutetaan kutsutuille.

4. Pitääkö kulkulupa hankkia kauttakulkumatkalle rajavyöhykkeen läpi?

Ei, ei tarvitse. Ulkomaan kansalaiset, jotka ovat poistumassa Venäjän Federaatiosta tai saapumassa Venäjälle, eivät tarvitse kulkulupaa kulkeakseen rajavyöhykkeen läpi, riittää, kun heillä on asiakirjat, joita tarvitaan Venäjän Federaatiosta poistumiseen tai Venäjän Federaatioon saapumiseen.

Henkilöauton kuljettajilla on oltava asiakirjat, joita tavallisesti vaaditaan jokaisessa liikennevalvontavirasto GIBDD:n valvontapisteessä: todistus ajoneuvon omistus-, käyttö- tai hallintaoikeudesta. Ostetuista autoista, joita ei ole rekisteröity GIBDD:ssä, on oltava oston vahvistavat asiakirjat.

On otettava huomioon, että kauttakulkureitin on oltava lyhin reitti rajavyöhykkeelle tulon paikasta rajavyöhykkeeltä poistumisen paikkaan. On kiellettyä pysähtyä, lukuun ottamatta pakollisia pysähdyksiä, ottaa ihmisiä kyytiin (päästää ihmisiä kyydistä), purkaa ajoneuvosta rahtia, tavaroita tai eläimiä tai ottaa niitä ajoneuvoon.

5. Miten kulkulupa hankitaan?

Kulkuluvat annetaan kansalaisten tai organisaatioiden ja laitosten hakemusten ja anomusten perusteella. Hakemus- ja anomusmallit ovat liitteinä Venäjän FSB:n 28. syyskuuta 2006 antamaan määräykseen nro 452 rajavalvontasääntöjen vahvistamisesta.

Hakemuksessa on mainittava hakijan täydellinen sukunimi, etunimi, isännimi, syntymäaika ja paikka, asuinpaikka (oleskelupaikka), henkilöllisyyden todistavan asiakirjan sarja, numero sekä antopäivä ja -paikka, rajavyöhykkeelle saapumisen päivä ja paikka, paikka (piiri), jossa hakijat ja hakijaryhmät oleskelevat ja liikkuvat rajavyöhykkeellä.

Rajavyöhykkeen kulkulupia saa Venäjän FSB:n rajahallinnoista ja niiden alaisista yksiköistä.

Hakemusta tai anomusta ei myöskään tarvitse jättää henkilökohtaisesti. Sen voi lähettää faksilla, postitse tai sähköpostitse, ja siihen on liitettävä kopio henkilöllisyyden todistavasta asiakirjasta. Tällöin kulkulupa toimitetaan hakijalle postitse tai sen voi noutaa lähimmästä rajahallinnon yksiköstä: rajanylityspaikalta, rajavartioasemalta (osastosta), rajavartiojoukosta (laitoksesta), hallinnosta.

Ulkomaan kansalaisten, jotka ovat tulleet rajavyöhykkeelle enintään 3 vuorokaudeksi, on ilmoitettava paikallishallinnon elimille oleskelupaikoistaan, kulkureiteistään rajavyöhykkeellä sekä rajavyöhykkeeltä poistumisesta.

6. Millä perusteilla rajavyöhykkeen kulkulupa voidaan evätä?

Kulkulupa voidaan evätä, jos hakemuksessa (anomuksessa) on annettu puutteellisia tai vääriä tietoja. Kulkulupa voidaan evätä tai saapumispäivää siirtää myöhemmäksi myös siinä tapauksessa, että alueella, jonne on tarkoitus mennä, on saatettu voimaan poikkeus- tai sotatila, on käynnissä rajavalvontaan liittyvä etsintä tai operaatio tai suoritetaan rikostutkintaan liittyviä tai muita vastaavan luonteisia toimia.

Ulkomaan kansalaisille ei myöskään anneta kulkulupaa ilman Venäjän FSB:n tai alueellisten turvallisuuselinten antamaa erityislupaa pääsystä rajavyöhykkeelle.

Erityislupa tarkoittaa Venäjän FSB:n tai vastaavan alueellisen turvallisuuselimen hyväksyntää ulkomaan kansalaisten tulolle rajavyöhykkeelle sellaisten kansalaisten kutsumina, joilla on rekisteröity oleskelu- tai asuinpaikka rajavyöhykkeeseen kuuluvassa kuntapiirissä, tai sillä perusteella, että kyseiset ulkomaan kansalaiset ovat suoraan lähettäneet Venäjän FSB:n rajahallintoihin tai niiden yksikköihin oman henkilökohtaisen kulkulupahakemuksen.

7. Mitä seuraamuksia voimassaoleva lainsäädäntö määrää luvattomasta oleskelusta rajavyöhykkeellä tapauksessa, jossa lupa tarvitaan?

Vastuu rajavalvontasääntöjen rikkomisesta on säädetty Venäjän Federaation hallintorikkomuskoodeksin 18.2 pykälässä ja seuraamuksena on varoitus tai hallintosakko, jonka suuruus on 100-500 ruplaa (noin 3-15 euroa).

8. Kuinka pitkäksi aikaa kulkuluvan saa?

Kulkulupa annetaan enintään 6 kuukaudeksi. Sitä voi jatkaa vielä puolella vuodella, esimerkiksi vakavan sairauden takia tai muusta syystä, kun henkilön läsnäolo on välttämätön eikä hän voi poistua rajavyöhykkeellä määräajan kuluessa. Jatkossa on hankittava uusi kulkulupa.

9. Kenelle rajavyöhykkeelle tulleen henkilön on esitettävä kulkulupa?

Valtuudet tarkastaa asiakirjoja rajavyöhykkeellä on rajavalvontaelinten sotilailla heidän ollessaan virantoimituksessa.

Jos syntyy epäilyksiä rajavartijoiden toimien laillisuudesta, pyytäkää tarkastavaa henkilöä esittämään henkilöllisyystodistus. Hänellä ei ole oikeutta kieltäytyä siitä.

10. Mistä ulkomaan kansalainen voi hakea rajavyöhykkeen kulkulupaa päästäkseen Murmanskin alueen, Leningradin alueen ja Karjalan tasavallan asutuskeskuksiin?

Kulkulupaa mainittujen Venäjän Federaation jäsenten alueeseen kuuluvalle rajavyöhykkeelle haetaan toimittamalla rajavalvontasääntöjen liitteenä olevan mallin mukainen hakemus rajavalvontaelimille postitse tai puhelimitse (faksilla):

 

Murmanskin alue

 

183038, Murmanskaja oblast,

g. Murmansk, Severnyi projezd, dom 5

Pogranitshnoje upravlenije FSB Rossii po Murmanskoi oblasti (Venäjän FSB:n Murmanskin alueen rajahallinto)

puhelimet 8(8152) 487-580, 487-626

faksi 8(8152) 459-936, 487-514

 

183012, g. Murmansk, ulitsa Turistov, dom 28

Voiskovaja tshast 2173 (Joukko-osasto 2173)

puhelimet 8(8152) 652-108, 682-112

faksi 8(8152) 424-412

 

184420, Murmanskaja oblast, Petshengski rajon, p.g.t. Nikel,

Voiskovaja tshast 2200 (Joukko-osasto 2200)

puhelimet 8(815-54) 52-729, 33-522

faksi 8(815-54) 52-729

 

184066, Murmanskaja oblast, Kandalakshski rajon, s. Alakurtti

Voiskovaja tshast 2201 (Joukko-osasto 2201)

puhelin 8(815-33) 52-292

faksi 8(815-33) 52-292

 

 

Karjalan tasavalta

 

185005, Respublika Karelija,

g. Petrozavodsk, ulitsa Varlamova, dom 25

Pogranitshnoje upravlenije FSB Rossii po Respublike Karelija (Venäjän FSB:n Karjalan tasavallan rajahallinto)

puhelin 8(8142) 78-47-46

 

Leningradin alue

 

191015, g. Sankt-Peterburg, ulitsa Shpalernaja, dom 62

Pogranitshnoje upravlenije FSB Rossii po Leningradskoi oblasti (Venäjän FSB:n Leningradin alueen rajahallinto)

puhelin 8(812) 578-03-45

 

188900, Leningradskaja oblast, g. Vyborg

Voiskovaja tshast 2139 (Joukko-osasto 2139)

puhelin 8(813-78) 2-21-13

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antama määräys nro 239

rajavyöhykkeen rajoista Leningradin alueella

 

Julkaistu 14. heinäkuuta 2006

 Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation Oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006. Rekisterinumero 8011

 

Tavoitteena panna täytäntöön Venäjän Federaation valtionrajasta annetun Venäjän Federaation lain 16 ja luoda tarvittavat edellytykset Venäjän Federaation valtionrajan vartioinnille määrään:

1. Rajavyöhykkeen Leningradin alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan väliseen valtionrajaan, Venäjän Federaation ja Viron tasavallan väliseen valtionrajaan sekä Venäjän Federaation merenrannikkoon, olemaan voimassa seuraavissa rajoissa:

1.1. Maastoalueet rajaan asti, joka kulkee:

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Viipurin piiri (Vyborgski rajon) lukuun ottamatta Lokakuun rautateiden Pukiniemen laituria, radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä sekä Zaitsevon, Borodinskojen, Borovinkan, Kamennogorskin ja Viipurin asutuskeskuksia, mukaan lukien Lipovkan, Vozrozhdenijen, Gvardeiskojen, Krasnyi Holmin, Paltsevon, Seleznjovon ja Otradnojen asutuskeskukset;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Lomonosovin piiri (Lomonosovski rajon) mukaan lukien Lebjazhjen asutuskeskus (Lepäsi) ja Lupanovanjärvi (ozero Lubenskoje), lukuun ottamatta Lokakuun rautateiden Koporjen asemaa (Kaprio), radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kingiseppin piiri (Kingiseppski rajon) lukuun ottamatta Lokakuun rautateiden radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä, mukaan lukien Krakoljen asutuskeskus (Joenperä), lukuun ottamatta Laukaanjokea (reka Luga), mukaan lukien Pulkovon (Pulkkala) ja Komarovkan (Konova) asutuskeskukset sekä Narvan tekojärven (Narvskoje vodohranilištše) itäpää;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Slantsyn piiri (Slantsevski rajon) lukuun ottamatta Narvan tekojärven (Narvskoje vodohranilištše) itäpäätä, mukaan lukien Monastyrjokin ja Tšernovon asutuskeskukset, lukuun ottamatta Slantsyn, Sosnovkan, Gostitsyn, Podparžekin ja Demeškin Perevozin asutuskeskuksia.

1.2. Saaret, jotka sijaitsevat Venäjän Federaation aluevesillä ja kuuluvat kunnallishallinnon yksikköjen alueeseen.

2. Venäjän FSB:n Leningradin alueen rajahallinnon järjestämään varoitusmerkkien pystyttämisen rajavyöhykkeen tuloteille Leningradin alueella.

3. Tämän määräyksen valvonnan Venäjän FSB:n rajavartiolaitoksen tehtäväksi.

Vt. Johtaja

S. Smirnov

 

 

VENÄJÄN FEDERAATION turvallisuuspalvelu FSB:n 5. toukokuuta 2007 antama määräys nro 222

Muutoksista Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antamaan määräykseen nro 239

Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation oikeusministeriössä 8.  kesäkuuta 2007

Rekisterinumero   9617

 

Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antamaan määräykseen 239 Rajavyöhykkeen rajoista Leningradin alueella[1] tehdään seuraavat muutokset:

1. Määräyksen alakohta 1.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1.1. Maastoalueet rajaan asti, joka kulkee:

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Viipurin piiri (Vyborgski rajon) lukuun ottamatta radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä Lokakuun rautateiden rataosuudella Pukinieme (Pukinniemi) Kamennogorsk sekä Zaitsevon, Borodinskojen, Borovinkan ja Kamennogorskin asutuskeskuksia ja Viipurin kaupunkitaajamaa, mukaan lukien Lipovkan, Vozroždenijen, Gvardeiskojen, Krasnyi Holmin, Paltsevon, Seleznjovon ja Otradnojen asutuskeskukset;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Lomonosovin piiri (Lomonosovski rajon) mukaan lukien Lebjažjen asutuskeskus (Lepäsi) ja Lupanovanjärvi (ozero Lubenskoje), lukuun ottamatta radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä Lokakuun rautateiden rataosuudella Koporje (Kaprio) Kummolovo;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kingiseppin piiri (Kingiseppski rajon) lukuun ottamatta radan alusrakennetta, rautatieasemia ja tasoristeyksiä Lokakuun rautateiden rataosuudella Kummolovo Krakolje (Joenperä), mukaan lukien Krakoljen asutuskeskus (Joenperä), lukuun ottamatta  Mežnikin asutuskeskusta (Rajo), Laukaanjokea (reka Luga), mukaan lukien Pulkovon (Pulkkala) ja Komarovkan (Konova) asutuskeskukset sekä Narvan tekojärvi (Narvskoje vodohranilištše);

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Slantsyn piiri (Slantsevski rajon) mukaan lukien Narvan tekojärvi (Narvskoje vodohranilištše), lukuun ottamatta Tšernovskojen, Monastyrjokin, Tšernovon, Slantsyn, Kamenkan ja Petšurkin asutuskeskuksia, mukaan lukien Kondušin, Radovelin ja Vtrojan asutuskeskukset..

2. Määräyksen alakohta 1.2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1.2. Saaret, jotka sijaitsevat Narvan tekojärven (Narvskoje vodohranilištše) Venäjän Federaatiolle kuuluvilla vesialueilla ja Venäjän Federaation aluevesillä ja kuuluvat niiden kunnallishallinnon yksikköjen alueeseen, jotka sijaitsevat länteen kuvitteellisesta linjasta, jonka muodostavat Viipurin merikanava, Viipurin laivaväylä ja Transund-salmen laivaväylä lukuun ottamatta Majatšnyin, Vihrevoin ja Strižin saaria sekä Björkesund-salmen päälaivaväylä lukuun ottamatta Särkkäluodon saarta ja suora kuvitteellinen linja, joka kulkee Suomenlahden poikki Särkkäluodon saaresta Vybjajoen suulle..

 

 

Johtaja                                                                                             N. Patrušev


 

[1] Rekisteröity Venäjän oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006, rekisterinumero 8011.

 

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antama määräys nro 243

rajavyöhykkeen rajoista Karjalan Tasavallan alueella

 

Julkaistu 14. heinäkuuta 2006

 Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation Oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006.

Rekisterinumero 8008

 

Tavoitteena panna täytäntöön Venäjän Federaation valtionrajasta annetun Venäjän Federaation lain 16 ja luoda tarvittavat edellytykset Venäjän Federaation valtionrajan vartioinnille määrään:

1. Rajavyöhykkeen Karjalan Tasavallan alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan väliseen valtionrajaan, olemaan voimassa seuraavissa rajoissa:

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Louhen kuntapiiri (Louhski munitsipalnyi rajon) Kiestingin maaseutuasutuksen (Kestengskoje) ja Pääjärven taajaman (Pjaozerskoje) alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kalevalan kuntapiiri (Kalevalski munitsipalnyi rajon) Luusalmen maaseutuasutuksen (Luusalmskoje) ja Kalevalan taajaman (Kalevalskoje) alueet;

Kostamuksen kaupungin (Kostomukša) muodostaman kunnallishallinnon yksikön alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Mujejärven kuntapiiri (Mujezerski munitsipalnyi rajon) Lietmajärven (Ledmozero), Repolan (Reboly) ja Lenderyn maaseutuasutusten alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Suojärven kuntapiiri (Suojarvski munitsipalnyi rajon) Porajärven (Porosozero) ja Loimolan maaseutuasutusten alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Sortavalan kuntapiiri (Sortavalski munitsipalnyi rajon) Kaalamon (Kaalamskoje) ja Haapalammen (Haapalampinskoje) maaseutuasutusten sekä Värtsilän taajaman (Vjartsilskoje) alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Lahdenpohjan kuntapiiri (Lahdenpohski munitsipalnyi rajon) Hiitolan (Hiitolskoje), Elisenvaaran (Elisenvaarskoje) ja Miinalan (Miinalskoje) maaseutuasutusten alueet;

2. Venäjän FSB:n Karjalan tasavallan rajahallinnon järjestämään varoitusmerkkien pystyttämisen rajavyöhykkeen tuloteille Karjalan Tasavallan alueella.

3. Tämän määräyksen valvonnan Venäjän FSB:n rajavartiolaitoksen tehtäväksi.

Vt. Johtaja

S. Smirnov

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 11. huhtikuuta 2007 antama määräys nro 177

Muutoksista Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antamaan määräykseen nro 243

Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation oikeusministeriössä 14.  toukokuuta 2007

Rekisterinumero   9462

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelun 2. kesäkuuta 2006 antamaa määräystä nro 243 Rajavyöhykkeen rajoista Karjalan tasavallan alueella[1]  muutetaan siten, että kohta 1 kuuluu seuraavasti:

1. Rajavyöhyke Karjalan tasavallan alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan väliseen valtionrajaan, määrätään olemaan voimassa maastoalueella, jonka rajalinjan sisäpuolelle:

ei kuulu Iso-Sieminki -järvi, kuuluvat kukkulat 413 ja 537, Mäntytunturi, Paanajärvi, kukkulat 499 ja 372, Savasavaara (Savasavara), Rometovaara (Rometovara) ja Majakkanangasvuori (gora Majakkanangas), Pistajärvi, Majakkavaara (gora Majak-Vara), eivät kuulu  Voinitsan (Vuonninen), Pangoguban ja Voknavolokin (Vuokkiniemi) asutuskeskukset, Livojärvi ja Žigajärvi (ozero Žiga), Kostomukšan asutuskeskus (Kostamus), kukkulat 272, 267, 243, 293, 261 ja 256, kuuluvat Roukkulanjärvi (ozero Rovkulskoje) ja Jemeljanovkan asutuskeskus (Omelia), eivät kuulu Rebolyn asutuskeskus (Repola), kukkula 252, Märkävaara (gora Mjargovara), kukkula 265, kuuluvat Lenderyn asutuskeskus, Voidomajärvi (ozero Voidoma), kukkula 248, Kutkuvaara (gora Kutkuvara), Lubojärvi (ozero Lubojarvi), Ylä-Vuottojärvi (ozero Julja-Vuottojarvi), kukkula 236, Kuikkavaara (gora Kuikkavara), kukkulat 182 ja 217 sekä Soitinjärvi (ozero Soitinjarvi), eivät kuulu Alimmainen Karijärvi (ozero Alimainen-Karijarvi), kukkula 211, Lutikkavaara (gora Lutikkavara), kuuluvat Puikkolan asutuskeskus, Pälkjärvi (ozero Pjalkjarvi) ja Matkaselän asutuskeskus, eivät kuulu Kaalamon asutuskeskus, Tirimäki (gora Tirimjaki), kuuluvat Bolšoje- ja Malojejärvi sekä kukkula 106, eivät kuulu Kuivasjärvi (ozero Kuivasjarvi) ja Kostamojärvi (ozero Kostamojarvi), Elisenvaaran ja Esterlon asutuskeskukset, Iso-Lohmakanmäki (gora Lohmakanmjaki), Kujansuon asutuskeskus, Alasjärvi (ozero Alasjarvi) sekä Lokakuun rautateiden radan alusrakenne ja Pukinniemen rautatieasema..

  

             Johtaja                                                                                                                                    N. Patrušev


[1] Rekisteröity Venäjän oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006 numerolla 8008.

 

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antama määräys nro 240 rajavyöhykkeen rajoista Murmanskin alueella

 

Julkaistu 14. heinäkuuta 2006

 Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation Oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006.

Rekisterinumero 8010

 

Tavoitteena panna täytäntöön Venäjän Federaation valtionrajasta annetun Venäjän Federaation lain 16 ja luoda tarvittavat edellytykset Venäjän Federaation valtionrajan vartioinnille määrään:

1. Rajavyöhykkeen Murmanskin alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation ja Norjan kuningaskunnan väliseen valtionrajaan, Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan väliseen valtionrajaan sekä Venäjän Federaation merenrannikkoon, olemaan voimassa seuraavissa rajoissa:

1.1. Lovozeron piirin (Lovozerski rajon) ja Terskin piirin (Terski rajon) muodostamissa kunnallishallinnon yksiköissä 25 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation merenrannikkoa;

suljettujen hallinnollis-alueellisten yksikköjen alueet Vidjajevon taajama, Zaozerskin kaupunki, Ostrovnoin kaupunki, Poljarnyin kaupunki, Severomorskin kaupunki, Skalistyi, Snežnogorskin kaupunki;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Petsamon piiri (Petšengski rajon) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation valtionrajaa ja merenrannikkoa, Zapoljarnyin, Nikelin ja Petšengan (Petsamo) kaupunkitaajamien ja Korzunovon maaseutuasutuksen alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kuolan piiri (Kolski rajon) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation valtionrajaa ja merenrannikkoa;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kovdorin piiri (Kovdorski rajon) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation valtionrajaa, Kovdorin ja Sljudan (Leivoiva) asutuskeskusten alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostavat Kantalahden kaupunki  ja sen hallintoon kuuluva alue (Kandalakša) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin valtionrajaa, Alakurtin maaseutuasutuksen alueet.

1.2. Saaret, jotka sijaitsevat Venäjän Federaation aluevesillä ja kuuluvat kunnallishallinnon yksikköjen alueeseen.

2. Venäjän FSB:n Murmanskin alueen rajahallinnon järjestämään varoitusmerkkien pystyttämisen rajavyöhykkeen tuloteille Murmanskin alueella.

3. Tämän määräyksen valvonnan Venäjän FSB:n rajavartiolaitoksen tehtäväksi.

Vt. Johtaja

S. Smirnov

 

VENÄJÄN FEDERAATION TURVALLISUUSPALVELU FSB:N 10. toukokuuta 2007 antama määräys nro   230 Muutoksesta Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antamaan määräykseen 240

 Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation oikeusministeriössä 5.  kesäkuuta 2007

Rekisterinumero   9588

 

Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antaman määräyksen 240 Rajavyöhykkeen rajoista Murmanskin alueella[1] kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1. Rajavyöhykkeen Murmanskin alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation ja Norjan kuningaskunnan väliseen valtionrajaan, Venäjän Federaation ja Suomen tasavallan väliseen valtionrajaan sekä Venäjän Federaation merenrannikkoon, olemaan voimassa seuraavissa rajoissa:

1.1. kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kuolan piiri (Kolski rajon) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation valtiollista maarajaa ja Venäjän Federaation merenrannikkoa;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Petsamon piiri (Petšengski rajon) Zapoljarnyin, Petšengan (Petsamo) ja Nikelin kaupunkitaajamien alueet (Venäjän Federaation valtionrajaa seuraavan 15 kilometrin levyisen maastoalueen rajoissa) ja Korzunovon maaseutuasutuksen alue;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostaa Kovdorin piiri (Kovdorski rajon) 15 kilometrin levyiset maastoalueet pitkin Venäjän Federaation valtionrajaa sekä Jenskin maaseutupiirin ja Kovdorin asutuskeskusten alueet;

kunnallishallinnon yksikössä, jonka muodostavat Kantalahden kaupunki ja sen hallintoon kuuluva alue (Gorod Kandalakša s podvedomstvennoi territorijei) Alakurtin maaseutuasutuksen alueet;

suljettujen hallinnollis-alueellisten yksikköjen alueet Vidjajevon taajama, Zaozerskin kaupunki, Ostrovnoin kaupunki, Poljarnyin kaupunki, Severomorskin kaupunki, Skalistyin kaupunki ja Snežnogorskin kaupunki.

1.2. Kunnallishallinnon yksikköihin kuuluvat saaret, lukuun ottamatta Vienanmeren saaria..

 

Johtaja                                                                                                                                    N. Patrušev


[1] Rekisteröity Venäjän oikeusministeriössä 4. heinäkuuta 2006, rekisterinumero 8010.

 

 

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelu FSB:n 2. toukokuuta 2007 antama määräys nro 216

muutoksista Venäjän FSB:n 2. kesäkuuta 2006 antamaan määräykseen nro 237 (rajavyöhykkeen rajoista Arkangelin alueella)

 

Moskova. Rekisteröity Venäjän Federaation oikeusministeriössä 22.  toukokuuta 2007

Rekisterinumero   9520

 

 

 

Venäjän Federaation turvallisuuspalvelun 2. kesäkuuta 2006 antamaa määräystä nro 237 Rajavyöhykkeen rajoista Arkangelin alueella[1] muutetaan siten, että kohta 1 kuuluu seuraavasti:

1. Rajavyöhykkeeseen Arkangelin alueella, joka rajoittuu Venäjän Federaation merenrannikkoon, määrätään kuuluviksi:

Primorskin piirin (Primorski rajon) muodostamassa kunnallishallinnon yksikössä Frans Joosefin maan saariryhmän ja Viktoriansaaren alueet;

Mezenskin piirin (Mezenski rajon) muodostamassa kunnallishallinnon yksikössä Rutšjevskojen, Koidenskojen ja Dolgoštšelskojen maaseutuasutusten sekä Kamenskojen ja Mezenskojen taajamien alueet;

Novaja Zemljan muodostaman kunnallishallinnon yksikön alueet..

 

 

 

Johtaja                                                                                                                                       N. Patrušev

[1] Rekisteröity Venäjän oikeusministeriössä 28. kesäkuuta 2006 numerolla 7985.